Dörrstängare & Dörrautomatik

Dörrstängare & Dörrautomatik

Lås, låssystem och beslag är en av de viktigaste komponenterna för att inbrottsskydda en verksamhet, eftersom det mekaniska skyddet fysiskt förhindrar inbrottsförsök.

Det finns ett antal frågor att besvara inför en investering i ett nytt låssystem, såsom:

* Hur många olika nivåer du vill ha på nycklarna

* Vilka nycklar som skall öppna de olika dörrarna.

Vi diskuterar oss fram till ett bra produktval som passar dina krav på säkerhet.

Lås och beslag har på senare tid också kommit att innefatta även elektroniska cylindrar.

Med denna nya låsteknologi kan borttappade nycklar programmeras bort ur cylindrarna – man slipper sålunda tidsödande och kostsamma cylinderomläggningar.

Låsen är oftast basen i en säkerhetslösning.

door