Kassaskåp & Säkerhetsskåp

Kassaskåp & Säkerhetsskåp

Den samlade benämningen på olika sorters skåp, där man förvarar värdesaker och dokument, är “Värdeförvaring”.
Dessa skilda skåpvarianter delas in i olika typer och klasser, beroende på vad som skall förvaras i dem och vad de primärt ska skydda mot.

Tunnplåtskåp/förvaringsskåp: Används för ex enklare organiserad förvaring av nycklar, eller annan enklare men fortfarande låsbar förvaring. Ger ingen hög inbrottssäkerhet och inget brandskydd.

Dokumentskåp : Ger enbart brandskydd. Som framgår av namnet är dessa avsedda för pappersdokument.

Datamediaskåp:För förvaring av datamedia såsom CD-rom, disketter, databand mm. Dessa skåp ger ett extremt gott skydd mot brand och värme.

Stöldskyddsskåp: Har ett visst skydd mot stöld men ger inget brandskydd, ex. nycklar, mobiltelefoner, kameror, sekretessbelagda handlingar m m.

Säkerhetsskåp: Ger starkare inbrottsskydd än stöldskyddsskåpen. Brandskydd saknas. Stöldbegärlig egendom, t.ex. kontanter, vapen, tobak, alkohol, dyrbar elektronik

Värdeskåp: Ger sitt innehåll ett mycket starkt stöld- och brandskydd. I dessa brukar förvaras kontantbelopp, juveler, värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom

kassa