Kodlås

Kodlås

I en perfekt värld skulle inga lås alls behövas.

I dagens samhälle krävs dock att allt fler dörrar hålls permanent låsta, för att förhindra att obehöriga tar sig in.

För att behöriga ändå skall kunna röra sig i dessa lokaler, på ett smidigt sätt, så växer behovet av andra lösningar än ett traditionellt nyckelsystem.

Den enklaste lösningen är ett kodlås, där ett antal personer får “dela” på en eller flera koder.

Kodlåset passar bra då det inte är så många som skall ha tillträde och där kraven på säkerhet inte är alltför höga.

En kod kan trots allt användas av vem som helst, och man bör därför välja rätt produkt till rätt ändamål.

Dom flesta har funktionen “blockering” som gör att det i princip är omöjligt att prova sig fram till rätt kod, eftersom kodlåset sätts ur funktion efter 3 felslagna koder.

kod