Passagesystem

Passagesystem

Idag ställs det höga krav på säkerheten när det gäller låsskydd.

Med ett kod/kortlås kan man effektivt styra tillträde till olika utrymme utan att behöva dela ut fler nycklar eller göra ingrepp i låssystemet, och samtidigt få registrering på vem och när tillträde skett.

passagesystem